Om Nýsir

Nýsir blev dannet i 2007 som en dedikeret og uafhængig fraktion med rødderne dybt plantet i den Aarhusianske tilhængertradition. Fraktionen blev dannet med det formål, at samle de kræfter på den uofficielle scene, der ønskede at dedikere sig 100% til stemningsarbejdet omkring AGF's kampe.

Nýsir er oldnordisk og betyder Den der går forrest, hvilket er hvad vi ønsker at gøre i kampen for vores passion og kærlighed.

En del af Nýsirs grundlag er modstanden mod vold og politik i forbindelse med fodbold. Vi udlever og udøver vores passion under parolen ingen politik på vores tribune og er modstandere af alle ting vi ikke finder relevante på et fodboldstadion. Ligegyldigt om det er racisme og racistiske ytringer, antiracistiske kampagner, fagforeningsoptog, partipolitiske løbesedler, dyrevelfærd, borgmesteren som stadionspeaker og fanden og hans pumpestok. Dette vil vi til hver en tid stå ved. Gruppen har således medlemmer fra hele det politiske spektrum, men vi mener ikke at dette har eller bør have nogen forbindelse med eller indflydelse på vores kærlighed til AGF. Og vi nægter at lade os kyse af umiddelbar politisk korrekthed eller af tendensen til at fodboldfans konstant skal afkræves holdninger og stillingtagen til emner komplet irrelevante for fodbolden.

Nýsir er en lukket gruppe, hvilket betyder at vi ikke lukker alle og enhver ind. Vi optager kun folk som vi ved hvad står for, og som vi ved vil yde en maksimal indsats for vores fælles passion. Derfor er vi kræsne når vi udvælger nye folk til vores forsamling og vil stræbe efter kvalitet frem for kvantitet. Det forventes derfor at alle medlemmer yder en aktiv indsats i planlægning og udførelse af fraktionens aktiviteter.

Derfor er Nýsir også blandt de mest aktive på TIFO-området i Aarhus. Vi har fralagt os det overordnede og formelle ansvar for TIFO, som er overladt til AGF Fanclub Aarhus gennem deres økonomiske støtte, men I praksis står vi dog stadig for langt hovedparten af planlægningen og udførelsen. Vi gør dette for AGF's skyld. Ikke for vores egen, vores navn eller andres. (Læs mere om TIFO-arbejdet her)

 

„Jeg er journaliststuderende og har valgt at skrive 1. årsopgave om fodboldfans. Kan jeg komme i kontakt med jer og eventuelt følge jer en dag på stadion?“

 

Nej, det kan du ikke. Vi indrømmer gerne, at vi har et ambivalent forhold til den danske presse, offentligheden og det intellektuelle miljøs syn på vores passion. Vi er ikke interesserede i at blive fulgt af pressen, da vi på trods af gode intentioner alt for mange gange har oplevet dele heraf vinkle og fordreje fakta for at bygge og opdigte den sandhed redaktørerne helst vil fremstille for familien Danmark. Vi ønsker kort sagt ikke at være en del af dette, men svarer gerne på ethvert spørgsmål du måtte have sendt til vores mail.

Vi er ligeledes trætte af journalister, antropologer og andre selvbestaltede intellektuelles evindelige trang til at skulle kulegrave, fremstille og forklare fænomenet fodboldfans. Vi er ikke aber i bur. Vi er almindelige mennesker med en passion større end de fleste.

Har du en god grund til at lige netop din opgave/dit ærinde ikke falder ind under ovenstående er du velkommen til at sende os en mail.

 

„Kan jeg blive en del af Nýsir?“

 

Nýsir er som nævnt en lukket gruppe, og vi opererer med medlemskab. Enhver af den rette støbning og mentalitet kan i princippet blive optaget i gruppen og vores nære fællesskab.
Vi arrangerer bus- eller togtur til hver eneste af AGF's udekampe, og deler du og dine kammerater vores passion for AGF og stemningsarbejde, så er i mere end velkomne. Fang os på stadion eller send en mail, vi vil hellere end gerne høre fra jer!